ទិដ្ឋភាពនៅពីក្រោយវាំងនន នៅខាងក្រោយឆាកនៃល្ខោនបាសាក់ ដែលកូនខ្មែរជំនាន់ថ្មីមិនសូវបានស្គាល់

ល្ខោនបាសាក់ ជា​សិល្បៈដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​នេះ​ មាន​កំណើតនៅ​ខេត្ត​ព្រះ​ត្រពាំង កម្ពុជា​ក្រោម​ ក្នុងអំឡុង ឆ្នាំ១៩២០ ល្ខោន​បាសាក់​ចាប់​សាយ​ភាព​ខ្លាំង​មែន​ទែន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​ទៅ​មក​សម្ដែង​ចុះ​ឡើងៗ គ្រប់​ទី​កន្លែង ហើយ​មាន​ក្រុម​ខ្លះ​បាន​ទៅ​បោះ​ទី​តាំង​នៅ​ខេត្ត និង​ស្រុក​នានា បាន​ទៅ​បង្រៀន និង​កសាង​ក្រុម​ជា​ច្រើន​តាម​មូលដ្ឋាន​ផ្សេងៗ​គ្នា។

នៅពីក្រោយវាំងនន ទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៅខាងក្រោយឆាកនៃល្ខោនបាសាក់ដែលកូនខ្មែរជំនាន់ថ្មីមិនសូវបានស្គាល់។ ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លះៗរបស់ នៅខាងក្រោយឆាកនៃល្ខោនបាសាក់ ដែលកូនខ្មែរជំនាន់ថ្មីមិនសូវបានស្គាល់ និងសូមអរគុណវង់ល្ខោនបាសាក់វង់វឿនសុគន្ធាភូមិអូលាវឃុំផ្ទះកណ្តាលស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមអនុញ្ញាតការថត។

សូមទស្សនាកម្រងរូបភាពនៅខាងក្រោមនេះ

Written by