ជីវិតនិងសង្គម

មុខរបរថ្មីស្រុកយើង ការចញ្ចឹមរុយលក់ពង ១គីឡូក្រាម តម្លៃ៧០០ ដុល្លារ

កម្មវិធី_មុខរបរស្រុកយើង របរថ្មីសន្លាងនៅស្រុកខ្មែរ ចិញ្ចឹមរុយលក់ពង ១គីឡូក្រាម តម្លៃ៧០០ ដុល្លារ

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសនិងទិញពូជយកទៅចិញ្ចឹម សូមបងប្អូនធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ម្ចាស់ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមរុយBSFសៀមរាប ដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 0883344037 015660699
066805152
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមរុយ BSF សៀមរាប មានទីតាំងនៅភូមិព្រៃធ្លក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប។