យល់ដឹង

ដើររកថ្នាំបុរាណក្នុងព្រៃ បែរជាប្រទះរបស់ចម្លែកទៅវិញ ឆ្ងល់ពេកសាកទៅបះល៎មើល ព្រឺរសម្បុរ

អ្នកស្រុកម្នាក់បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃ ហើយការដើរចូលព្រៃ និងឡើងភ្នំនេះ គឺគាត់ចូលទៅដើម្បីកាប់អូស និងរកឪសថបុរាណ។ថ្ងៃមួយ ពេលដែលគាត់បានចូលក្នុងព្រៃជ្រៅ គាត់បានប្រទះឃើញវត្តុចម្លែកមួយដែលមានរាងស្រដៀង ទៅនឹងផ្សិត និងដូចមេអំបៅ ប៉ុន្តែវត្តុចម្លែកនោះគឺឋិតនៅកន្លែងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ ។ ដោយសារតែមានការឆ្ងល់ខ្លាំង គាត់បានសម្រេចចិត្តឡើងទៅមើល​ និងយកមកធ្វើជាឪសថបុរាណ។ប៉ន្តែចម្លែក ណាស់ វត្តុនោះមានជីវីត និងធ្វើចលនាភ្លាមទៅពេលគាត់​យកដៃទៅប៉ះវា។ វត្តុមានជីវីតនេះបានធ្វើអោយគាត់កាន់តែឆ្ងល់ឡើងទៀត គាត់ក៏បានថតវាទុករូចយកទៅអោយអ្នក ជំនាញមើល។ អ្នកជំនាញបានប្រាប់គាត់ថា វាមិនមែនរុក្ខជាតិ ប៉ុន្តែវាសត្វខែ (months飞蛾)។ ហើយជាសត្វដែលកម្រណាស់៕