ផ្ទុះការសរសើរពីមហាជន ក្មេងបប្រុសនេះ ទើបតែមានអាយុប្រហែល ១៣ឆ្នាំ រក​ប្រាក់​ចំណេញ​ចន្លោះ​ 15ម៉ឺ​ន​រៀល​ទៅ​ 25ម៉ឺ​ន​រៀល​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ ថែមទាំងសង់​ផ្ទះ​អោយ​ម្តាយ​បាន​មួយ​នៅ​ស្រុក​ទៀត