អាណិតលោកតាណាស់ អាយុ ៨៩ ឆ្នាំហើយ នៅរេីសកំប៉ុង ជាមួយកង់ចាស់មួយរបស់គាត់ ដើម្បីដូរបាយហូប ទាំងដែលដើរមិនចង់រួច

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ម៉ៃ សុក្រ វិសាល បានបង្ហោះវីដេអូពីសកម្មភាពលោកតាអាយុ ៨៩ឆ្នាំ ដេីររើសសំបកកំប៉ុង ជាមួយកង់ចាស់មួយរបស់គាត់ ។ ដោយម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុករូបនោះ បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ” ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបានយកអីវ៉ាន់អោយភ្ញៀវនៅ ម្តុំឫស្សីកែវ បាន ជួបលោក តា ម្នាក់ ដេីរ សំបក កំប៉ុង ជាមួយ កង់ចាស់មួយរបស់គាត់ តែពេលនោះសំបកកំប៉ុង គាត់ធ្លាក់ជ្រុះ ពីកង់របស់គាត់ ហេីយ ខ្ញុំក៏បានឈប់ម៉ូតូ ទៅជួយ រេីស លោក តា ហេីយ ខ្ញុំ ក៏បានសួរគាត់៖ ខ្ញុំ: លោក តាអញ្ចេីញ មកពីណា Read more