ប្រវត្តសាស្រ្ត

ប្រវត្តិ​ព្រះរាជ​វាំង​អាល់​ហែម​ប្រា (Alhambra​)​ របស់​អេស៉្បាញ​ ពិតជាមិនធម្មតាមែន!

ព្រះរាជ​វាំង​អាល់​ហែម​ប្រា (Alhambra​)​ របស់​អេស៉្បាញ​ ត្រូវបានសាងសង់ឡើង នៅក្នុងឆ្នាំ​ 1238 ដល់ ឆ្នាំ 1354 ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទ មហាម៉ាត់ ទី1 អុិមិស៏ ជាព្រះមហាក្សត្រ ម៉ូស្លុីម ជនជាតិមួយក្នុងខ្សែរាជវង្ស ណាសរីត នឹង ជារាជវង្ស ចុងក្រោយនៃសាសនា ម៉ូស្លុីផងដែរ។ ព្រះរាជវាំង អាល់ហែមប្រា មានទីតាំង ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង […]